Genel Bilgiler

Asma tavan sistemleri, sarsıntı esnasında zayıf yapı elemanlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Olası bir sarsıntı esnasında, asma tavan sisteminin titreşim süresi, bina yapısının veya bölme duvarların titreşim süresinden farklı olması yıkıcı olabilir. Asma tavana monte edilen ağır aydınlatma armatürleri de sarsıntıda yere düşme ve tehlike oluşturma riski taşır bu da alanda hareket kabiliyetinin kısıtlanmasına ve hayati tehlike oluşmasına sebep olur.

Sismik sarsıntı esnasında muhtemel riskleri minimize edebilmek için ABD’li ASTM (American Society for Testing Materials), IBC (International Building Code), ASCE (American Society of Civil Engineers) ve CISCA (Ceiling&Interior Systems Construction Association) gibi düzenleyici kuruluşlar bölgelerin sismik risk seviyelerine göre koordineli olarak asma tavan taşıyıcı sistemlerine belirli standartlar getirmiş ve yayınlamışlardır.

ASTM E580 / ASTM E580M – Deprem bölgelerinde sismik gereksinimler gereken bölgelerde akustik ve sarkmalı paneller için standart asma tavan taşıyıcı sistemi uygulamaları
ASTM C635 – Oturmalı veya sarkmalı tip metal ya da mineral yün asma tavan panelleri için metal taşıyıcı sistemlerin standart Üretim, Performans ve Test Şartnameleri
ASTM C636 – Akustik ve sarkmalı asma tavan panelleri için metal taşıyıcı sistemlerin standart kurulum Yöntemleri

1957 yılından bu yana DONN® markasına ait askı sistemleri; en yüksek yanal ve burulma sertliğine sahip, en güvenilir sistemleri sunmak amacıyla, en kuvvetli yapı çeliğini kullanarak, endüstri standardını belirlemiştir. Kaliteye olan bu bağlılık doğrultusunda, UGG, söz konusu sistemlerin sismik performansını ölçmek ve değerlendirmek için; University at Buffalo (SUNY), İnşaat, Yapı ve Çevre Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Bölümü – İnşaat Mühendisliği ve Deprem Simülasyon Laboratuarı (SEESL), University of California, Berkeley – Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi (EERC) ile birlikte çalışmıştır. Yürütülmüş olan testler sonucunda, DONN askı sistemlerinin; D, E, F ve C kategorileri dahil olmak üzere, Uluslararası İnşaat Tüzüğü (IBC) gereksinimlerine göre standardın üzerinde çözümler ortaya koyduğu kanıtlanmıştır. USG, sistemlerinin performansını test etmek adına iki ayrı deprem mühendisliği laboratuarı ile çalışan tek imalatçı olma özelliğine sahiptir.

Sismik gereksinimler, tasarım açısından son derece önemli olduğundan, yüklenici ve mimarlar, aşağıdaki hususlarda DONN askı sistemlerine güvenebilmektedirler :

– 22mm genişliğinde L duvar köşebentine ilişkin tüm ulusal düzenlemelerin yerine getirilmesi veya düzenlemelerden daha üstün bir standart yakalanması.– IBC’nin C, D, E ve F sismik tasarım kategorilerine ilişkin gereksinimlerin karşılanması.

– ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES) AC 156 ve AC368 gereksinimlerine uygunluğun (veya üstünlüğün) belgelenmesi.

– Geleneksel 50mm duvar L duvar köşebentine göre estetik bakımdan daha çekici bir alternatif sunulması.

– Tam tavan sistemleri için maksimum metre kare ağırlık sınırlamalarına uygun, onaylı çözümlerin sunulması.

– İki farklı deprem mühendisliği laboratuarı tarafından test edilmiş ve onaylanmış, uygun sistemlerin sunulması.

– Gerilme, sıkışma ve T serpintisi dahil olmak üzere tüm yapısal gereksinimleri sağlayan, sismik laboratuar testlerini başarıyla tamamlanmış çözümler sunulması.

Detaylar

CAD&PDF

Dosya Adı DWG PDF
Donn® Suspension Systems    
Seismic Accessories    
Perimeter Treatment Tight Fixed Wall    
Certification of Performance AC3235    
Clip ACM7 Cat D F Perimeter Treatment Floating Wall    
Clip ACM7 Cat D F Perimeter Treatment Floating Wall Iso    
Clip ACM7 Cat D F Perimeter Treatment Tight Fixed Wall    
Clip ACM7 Category D F Seismic Ceiling Layout    
Clip ACM7 Category D F Standard Ceiling Layout    
Clip ACM7 Detail    
Clip ACM7 Submittal AC3269    
Detay 4 Kollu Sismik Mafsal Iso    
Detay 4 Kollu Sismik Mafsal Kesit    
Expansion Joint    
Partition Attachment    
Technical Compression Posts En SC2497    
Technical Hanger -Wire Attachment En SC2522    
Aydınlatma Yapılması    
Lateral Bacing    
Pendant Hung Light Fixture    
Perimeter Treatment Floating Wall 2 In Molding Iso    
Perimeter Treatment Floating Wall ACM7 Seismic Clip Iso    
Perimeter Treatment Floating Wall ACM7 Seismic Clip    
Perimeter Treatment Tight Fixed Wall 2in Molding Iso    
Perimeter Treatment Tight Fixed Wall ACM7 Seismic Clip Iso    
Perimeter Treatment Tight Fixed Wall ACM7 Seismic Clip    
Perimeter Treatment Tight Fixed Wall Iso    
Perimeter Treatment Tight Fixed Wall    
Sismik Klipsli Asma Tavan Planı    
Standart Asma Tavan Planı    
Tip G Aydınlatma Armatürü    

Montaj

Montaj bilgisi ve görselleri hazırlanmaktadır.

Dokümanlar

Dosya Adı DOC XLSX PDF
USG Sismik Sunum Archi Metal 2013 BB – PDF      
USG Sismik Taşıyıcı Klavuzu – PDF      
USG Sismik Taşıyıcı Asma Tavan Sistemleri – PDF      
USG Certificate of Compliance With Astm C635 C635M – PDF      
USG Certificates Tuvnord 9001 – PDF      
USG CDonn DX DS – PDF      
USG Msds Donn Brand Grid Components – PDF      
USG Warranty For Usgme Grid System Garanti 10 Yıl – PDF