Tavanlarınız sizin için ne anlam ifade ediyor?…

…iyi bir gün ile kötü bir gün arasındaki farkı mı?

Aslında her gün iyi hissetmemizi sağlayan şeyler, çoğunlukla farkedemediğimiz ve varlığının farkında bile olmadığımız şeylerdir..Evinizin, ofisinizin tavanı da bunlardan bazılarıdır. Rockfon, sizlere daha iyi ve daha güvenli yaşam alanları sunabilmek için sofistike tavan çözümleri geliştirmektedir. Bunu, teknik özellikler ve tasarımı, modern trendler ve ihtiyaçlarla birleştirerek yapmaktadır. Rockfon, geleceğimizi ve etrafımızı saran binaların tasarımı yapılırken, hep ileriye bakmanın önemine inanmaktadır. Düşüncesi, sadece tasarımı ve günlük kullanımı gözeten bir malzeme üretiminden ziyade, malzemelerin insanların kendilerini iyi hissetmelerine ve performanslarına olumlu katkıda bulunacak şekilde üretimidir. Rockfon asma tavan panelleri, binaların estetik ve teknik ihtiyaçlarını karşılayarak tavanların performansını artırmaktadır.

Rockfon: Rockwool Güvencesi ile.

Rockfon, dünyanın en büyük taşyünü üreticisi olan Rockwool International şirketinin iştiraklerinden birisidir. Rockfon Asma Tavan Panelleri, Rockwool’un Hollanda, Fransa ve Polonya fabrikalarında üretilmektedir ve distribütörler vasıtasıyla tüm dünyaya ulaştırılmaktadır.

Rockfon: Üretim Süreci

Rockfon Asma Tavan Panellerinin temel hammaddesi “reçine ile sıklaştırılmış taşyünü, mineral yün”dür. Sahip olduğu patentli teknolojisi ile kaya eritilir ve yüne çevrilir. İlerleyen aşamalarda yüne şekil verilir ve ilgili spesifikasyonlara göre kesilir ve farklı yoğunlukta, ebatlarda tavan panelleri haline getirilir. Son olarak, panellere zarif ve çekici bir görünüm vermek amacıyla yüzey bitim işlemi uygulanır.

TAVANLARINIZI HAREKETLENDİRİN!

Rockfon, modern binalar ve yenileme projeleri için çok önemli ve akıllı çözümler geliştirmektedir. Rockfon ürünleri, mükemmel yangın dayanımı, akustik ve ses emilimi gibi çarpıcı performans özellikleriyle birlikte özgün tasarımlarıyla, estetik görünümleriyle ve sağladığı kolay montaj imkanlarıyla bilinmektedirler. Bu özellikleri sayesinde Rockfon asma tavan ürünleri, günümüzde tavan çözümü alternatifleri arasında en yüksek performanslı, maliyet ve zaman etkinliğine sahip ürünler olarak ortaya çıkmaktadır. Rockfon, sunduğu kapsamlı ürün seçenekleriyle mükemmel iç mekanlar yaratarak, müşterilerinin yapı faaliyetleri sürecine aktif olarak katkı sağlamasına yardımcı olur.İşte bu yüzden size “TAVANLARINIZI HAREKETLENDİRİN” diyoruz.

Rockfon Hakkında

Rockfon, dünyanın en büyük taşyünü üreticisi olan Rockwool International şirketinin iştiraklerinden birisidir. Rockfon Asma Tavan Panelleri, Rockwool’un Hollanda, Fransa ve Polonya fabrikalarında üretilmektedir ve distribütörler vasıtasıyla tüm dünyaya ulaştırılmaktadır.

Rockfon Asma Tavan Panellerinin temel hammaddesi “reçine ile sıklaştırılmış taşyünü, mineral yün”dür. %98 taşyününden oluşur. Sahip olduğu patentli teknolojisi ile kaya eritilir ve yüne çevrilir. İlerleyen aşamalarda yüne şekil verilir ve ilgili spesifikasyonlara göre kesilir ve farklı yoğunlukta, ebatlarda tavan panelleri haline getirilir. Son olarak, panellere zarif ve çekici bir görünüm vermek amacıyla yüzey bitim işlemi uygulanır.

Rockfon, yapısal formu itibarıyla geleneksel -wetfelt- taşyünü içerikli mineral yün asma tavan panellerinden çok farklıdır. Bu saf yapısal formu, Rockfon tavan panellerinde 3 temel özellik kazandırmaktadır:

Euroclass A1 Sınıfı Yangın Emniyeti 
%100 Bağıl Nem Dayanımı EN 13964
Mükemmel akustik performans EN ISO 11654

Rockfon asma tavan panelleri, kayayünü içeriği sayesinde %100 nem dayanımına sahiptir. Organik yapıda olan ve içerisinde bakteri üreyebilen taşyünü içerikli asma tavan panellerinde görülen kahverengi lekeler esasen bakterilerin kusması neticesinde oluşur. Ancak Rockfon’un kaya yünü içeriği tamamen inorganik yapıdadır ve bakteri oluşumuna izin vermez, bu nedenle bu tür kahverengi lekelenmeler görülmez.

Akustik

Akustik neden önemlidir?

Ses, gürültüye dönüştüğünde insanlar gerilirler ve stres başlar. Bu sadece okullar için değil, ofis binaları, hastaneler ve diğer kamusal alanlar için de geçerlidir.

Pek çok ampirik ve bilimsel çalışma akustik açıdan zayıf ortamların etkilerini ortaya koymuşlardır:

1. Okullarda öğretmenlerin konuşmalarında sessiz harflerin %70’i öğrenciler tarafından anlaşılamamaktadır.
Kaynak: “Speech Intelligibility in Classrooms” research project conducted by The Department of Building Engineering & Surveying of Herriot-Watt University in Edinburgh.

2. Açık ofislerde çalışanların %60’I çalışma ortamlarında en çok rahatsız eden faktörün gürültü olduğunu düşünmektedir.
Kaynak: “Danish National Research Center for Working Environment: Noise from human activity”

3. Ofislerde gürültü çalışma verimini, sessiz ortamlara göre %66 oranında azaltmaktadır.
Kaynak: “Julian Treasure, Sound Business, 2007”

4. Bir perakende mağazasında akustik çözümler getirilirse satışlar %5-10 civarında artış gösterebilir.
Kaynak: “Julian Treasure, Sound Business, 2007”

5. Hastanelerde gürültü hastanın kalp atışlarını, kan basıncını ve solunum sayısını etkilediğinden, bu gürültünün azaltılması hastaların iyileşmesinde çok önemli rol oynamaktadır.
Kaynak: “Health Technical Memorandum 08-01: Acoustics”

Rockfon asma tavan panelleri oda akustiğinin iyileştirilmesine aşağıdaki şekilde etki eder:
– Ses basınç düzeyini düşürür
– Reverberasyon süresini optimize eder
– Konuşma anlaşılırlığını optimize eder
– Ses yalıtım performansını yükseltir

Oda akustiğinin insan sağlığına olumlu etkileri bilimsel deneylerle kanıtlanmıştır. Bu nedenle akustik konusunda regülasyonlar her geçen gün geliştirilmekte ve bu alanda uzman kuruluşlar yayınlar sunmaktadır. Bu nedenle akustik tasarımcıların, mimarların ve akustik uzmanlarının aktif olarak müdahil olduğu bir alan haline gelmiştir.

En doğru akustik konfor, sadece tek parametrenin iyileştirilmesiyle elde edilmez. Birkaç faktör bir arada göz önüne alınarak optimum akustik ortam oluşturulur.

Ses Bilimi

 

Akustik konfor, alanlarda temel olarak iki ana unsurla belirlenir

 

 

Ses Emilimi

Ses emilimi, sesin oda içindeki davranışını açıklar.Bir ses dalgası bir materyale carptıgında, bu sesin bir kısmı yansıtılır, bir kısmı emilir ve bir kısmı da transfer edilir.

Ses emilim katsayısı α, emilen ses enerjisinin yüzeye çarpan ses enerjisine oranını ifade eder ve bir frekansa bağlıdır. Sonuç 0 ile 1 arasında bir sayıdır ve 1 çarpan ses enerjisinin tamamının emildiğini gösterirken, 0 çarpan sesin hiç emilmediğini ve tamamının yansıtıldığını ifade eder.

 

Ses emilimi, kullanıcının akustik deneyimini etkiler. Ses emilimi, ortamdaki sesi kontrol eder,yankıyı önler ve konuşma anlaşılırlığını artırır. Ses emiliminin kalitesinimalzemenin içeriği belirler.

Ses emilimi yansışım ve çınlamayı önler ve dolayısıyla aşağıdaki durumlar bundan olumlu etkilenir:
– Konsantrasyon kaybı:
– Zayıf konuşma anlaşılırlığı:

Konuşma anlaşılırlığının en iyi göstergesi “Konuşma Anlaşılırlık Endeksi’dir (KAE). Endeks 0 ile 1 arasında değer alır.

Örneğin bir sınıfta bu endeks değerinin en az 0.6 ve en çok 0.7 olması gerekir.

– “Kokteyl partisi” etkisi:

Kalabalık ortamlarda insanlar bir araya geldiklerinde hep birlikte daha yüksek sesle konuşur hale gelirler, bu herkesin nerdeyse bağırmaya başlamasına kadar sürer. Buna kokteyl etkisi denir. Bu etki 90 dB üzerinde bir ses düzeyi anlamına gelir.

Ses Yalıtımı

Ses yalıtımı ise sesin diğer odaya ne kadar transfer olduğunu açıklar. Ses yalıtımı, diğer odadaki ses düzeyini etkiler ve daha ses yalıtımlı ortamlar sağlar:

1. Odalar arasındaki mahremiyeti artırır.
2. Diğer odadaki konsantrasyonu artırır.

Binalarda Ses İletimi Şekilleri

Direkt Ses: Bölme duvar ya da asma tavan boşluğundan gelen ses (1,2,3)
Boylamsal Ses: Asma tavandan tavan boşluğuna, oradan da bitişik alanın asma tavanına ulaşan ses(4)
Darbe Sesi: Döşemeye temas ya da ayak sesleri ile alta transfer olan ses (5)
Yanal Ses: Zayıf yalıtım nedeniyle zeminden ya da koridorlardan kısa devreler halinde transfer 

Akustik Projelendirme

Rockfon asma tavan panelleri oda akustiğinin iyileştirilmesine aşağıdaki şekilde etki eder:
– Ses basınç düzeyini düşürür
– Reverberasyon süresini optimize eder
– Konuşma anlaşılırlığını optimize eder
– Ses yalıtım performansını yükseltir

Oda akustiğinin insan sağlığına olumlu etkileri bilimsel deneylerle kanıtlanmıştır. Bu nedenle akustik konusunda regülasyonlar her geçen gün geliştirilmekte ve bu alanda uzman kuruluşlar yayınlar sunmaktadır. Bu nedenle akustik tasarımcıların, mimarların ve akustik uzmanlarının aktif olarak müdahil olduğu bir alan haline gelmiştir.

En doğru akustik konfor, sadece tek parametrenin iyileştirilmesiyle elde edilmez. Birkaç faktör bir arada göz önüne alınarak optimum akustik ortam oluşturulur:
Ses basınç düzeyi: Ses ne kadar yüksek?
Reverberasyon süresi: Odada yansışım ne düzeydedir?
Konuşma anlaşılırlığı: Kelimeler ne kadar iyi anlaşılabiliyor?
Ses yalıtımı: İki oda arasında gürültü geçişi ne kadar azaltılabiliyor?

 

Rockfon asma tavan panelleri oda akustiğinin iyileştirilmesine aşağıdaki şekilde etki eder:
– Ses basınç düzeyini düşürür
– Reverberasyon süresini optimize eder
– Konuşma anlaşılırlığını optimize eder
– Ses yalıtım performansını yükseltir

Oda akustiğinin insan sağlığına olumlu etkileri bilimsel deneylerle kanıtlanmıştır. Bu nedenle akustik konusunda regülasyonlar her geçen gün geliştirilmekte ve bu alanda uzman kuruluşlar yayınlar sunmaktadır. Bu nedenle akustik tasarımcıların, mimarların ve akustik uzmanlarının aktif olarak müdahil olduğu bir alan haline gelmiştir.

En doğru akustik konfor, sadece tek parametrenin iyileştirilmesiyle elde edilmez. Birkaç faktör bir arada göz önüne alınarak optimum akustik ortam oluşturulur:
Ses basınç düzeyi: Ses ne kadar yüksek?
Reverberasyon süresi: Odada yansışım ne düzeydedir?
Konuşma anlaşılırlığı: Kelimeler ne kadar iyi anlaşılabiliyor?
Ses yalıtımı: İki oda arasında gürültü geçişi ne kadar azaltılabiliyor?

Ses basınç düzeyi bir alanda sesin şiddetini ifade eder. Hem ses basınç pikleri, hem de ortalama yüksek ses seviyeleri zamanla ciddi sağlık bozukluklarına yol açar. Avrupa normları ve Türk Standartları, kamusal alanlar, konserler, eğlence mekanları gibi belirli alanlarda izin verilen maksimum ses düzeylerini 96 dB (A) olarak belirlemişlerdir.

   

Bir odadaki ses basınç düzeyi, yayılan ses kaynağının gücü, odanın şekli ve ses emici alanların ses emilim performansına bağlıdır.

Akustik ile ilgili düzenlemelerde en önemli faktör reverberasyon süresidir. Literatürde yansışım olarak da geçmektedir. Ses basınç düzeyinin 60 dB birden azalmasına kadar geçen sürenin saniye cinsinden ifadesidir. Pek çok durumda, bu sürenin azalması akustik konforu iyileştirir.

Ancak reverberasyon süresinin düşük olması her tür alan için en doğru akustik ortamın sağlanacağı anlamına gelmez. Konser ya da konferans salonları gibi bazı özel alanlarda optimum akustik konfor için yüksek reverberasyon süreleri gerekebilmektedir. Buna göre bu tür salonlar tamamen ses emilim performansı yüksek malzemelerle kaplanmamalı, bazı bölümlerde ses yansıtıcı yüzeylere ihtiyaç duyulmaktadır.

Akustik regülasyonlar farklı binalarda farklı alanlar için en ideal reverberasyon sürelerini belirlemişlerdir. Örneğin, sınıflarda bu sürenin 0,4 sn ve açık ofis alanlarında 0,5 sn civarında olması gerektiği öngörülmüştür. Reverberasyon süresi, alanın şekli ve büyüklüğü ile ses yutucu yüzeyin miktarı, konumu ve kalitesine bağlıdır. Odada ses emilimi arttıkça, reverberasyon süresi düşecektir.

Konuşma anlaşılırlığı, bir odada yapılan konuşmanın ne kadar iyi duyulup anlaşılabildiğini ifade eden bir endekstir. Bu endeksi etkileyen, ses sinyali, kaynak sesin yönü, arka plan seslerinin düzeyi, odadaki mevcut reverberasyon süresi ve odanın şekli gibi faktörler bulunmaktadır.

Bir odadaki ideal reverberasyon süresi, aslında, konuşulan ilk kelime duyup anlaşıldıktan sonra ikinci kelime henüz duyulmadan o ilk kelimenin tamamen sönümlenmesi anlamına gelmektedir.

Öte yandan, eğer konuşma arka plan sesi ya da gürültüsü nedeniyle boğuluyorsa, dinleyici konuşulanı anlamakta zorlanacaktır. Böyle durumlarda, normal reaksiyon, daha yüksek sesle konuşulmasıdır ki bu da daha fazla reverberasyon ve daha zayıf konuşma anlaşılırlığı anlamına gelmektedir.

Bitişik alanlarda toplam ses yalıtımı, DnT,w, R´w or DnT,A değerleri ile ifade edilir. Bu değerler, tüm inşaat elemanlarının (bölmeler, tavan, zemin, vb.) konuşma seslerini, müzik seslerini ve diğer gürültüleri bloke etme kabiliyetini gösterir. dB olarak daha yüksek değer daha iyi performans anlamına gelir.

Bazı regülasyonlar, ofisler arasında minimum 35-45dB, apartmanlarda da 50-60dB ses yalıtımı olması gerektiğini belirtmektedir. Kütle, hava geçirmezlik ve emilim, bir malzemenin ses yalıtım kabiliyetini belirleyen en önemli özelliklerdir.

 

Bitişik alanlarda ses geçiş kanalları
Bitişik alanlarda ses geçiş kanalları

Zemindeki darbe kaynaklı seslerin yalıtımı, inşaat elemanlarının yürüme, ayak sesleri, kapı,çarpma sesleri gibi kaynaklar nedeniyle ortaya çıkan seslerin yalıtımını ifade eder.

Darbe kaynaklı ses geçişleri / Impact Sound Transmission
Tavanların Karşılaştırılması

 

Akustik konfor, alanlarda temel olarak iki ana unsurla belirlenir

 

Rockfon panelleri, %100 taşyünü içeriği sayesinde yapısal olarak ve doğası itibarıyla yüksek seviyede ses yutucu ürünlerdir. Asma tavan panellerinde ses emilim performansı, reverberasyon süresi, konuşma anlaşılırlığı, ses basınç düzeyi için en önemli belirleyicidir. Bu nedenle ses emilim performansı CE belgesi alımında önemli bir kriterdir ve tüm asma tavan paneli üreticileri, eğer ürünlerinin akustik özelliklerinden bahsediyorlarsa, bu ürünlerinin ses emilim performansını deklare etmek durumundadırlar.

İnşaat malzemeleri için ses emilimi üçte bir oktav bandında 100Hz ile 5000Hz arasında ölçülür. Katsayılar gelen emilen ses ile yansıtılan sesin oranını ifade eder. Sonuçta bu katsayılar 0 ile 1 arasında değer alır; 1 sesin tamamının emildiğini gösterir.

Tavanların mukayesesi için ses emilim performansı birkaç şekilde ifade edilir:

Alpha w – Ağırlıklı Ses Emilim Katsayısı
Standart frekanslardaki αp değerlerinin bir referans eğrisi ile karşılaştırılması şeklinde (TSE ) EN ISO 11654 standartlarına göre hesaplanır. Pratikte αp katsayısı, oktav bant frekansının merkezinde 0.05 birim sıralarıyla artırılarak ya da eksiltilerek elde edilen üçte bir oktav bandında 3 tane αs değerinin ortalamasını ifade eder. Referans eğrisi 0.05 birim artışlarla aşağıya doğru kaydırılır. Bu, referans eğrisini, ölçülen değerlerin negatif sapmalarının toplamının 0.10’dan küçük ya da eşit olduğu noktaya iter. Bu durumda referans eğrisi üstünde 500Hz‘e denk gelen değer αw olarak kabul edilir. Bu αw katsayısı, CE belgelendirilmesinde kullanıldığı için Avrupa’daki tüm asma tavan üreticilerinin telaffuz ettiği bir ses emilim performansı göstergesidir.

Eşdeğer Ses Emilim Alanı
Asma tavanda, adacıklar ve baffle lar gibi çok yüzlü ses emilimi sağlayan ürünlerin ses emilim performansı için hesaplanır ve obje başına ne kadarlık bir ses emilim alanı sağlandığının ifadesidir. AT değeri EN ISO 354 standardına uygun olarak ölçülür.

α = AT / S  S: Ses emici yüzey alanı (m²)

Standart asma tavan panellerinde S tavan alanını ifade eder. Ancak baffle ve adacıklar için S, ürünün hangi yüzeyini ifade ettiği konusu net değildir. Bu muallak durumu ortadan kaldırmak için değerler m² başına AT olarak değil, 1 adet baffle ya da adacık başına AT olarak verilir. Bu tür çok yüzlü ses emilimi sağlayan ürünler için ortalama bir ses emilim katsayısı yoktur, bu nedenle standart asma tavan yapılan bir tavan ile adacıklar ya da baffle lar uygulanan bir tavanın mukayesesi, her oda için reverberasyon süresi hesaplanarak yapılmalıdır.

Norma göre, çok yüzlü ses emici ürünlerin performansları 2 metre aralıklarla asılarak test edilmelidir. Eğer bu mesafe 2m’den az olursa ürünler birbirini negatif yönde etkiler ve ürün başına ses emilim verimliliği düşer. Ancak pratikte bu adacıklar ya da baffle’lar 2m’den daha az aralıklarla asılabildiği için, Rockfon bu durumlarda da ürünlerin performanslarını gösterebilmek için gerekli ölçümleri yapmıştır.

Ses Emilim Sınıfları
Ses emilim sınıfları EN ISO 11654 standardına göre tanımlanmıştır. Bu metoda göre, αp değerleri sabit referans eğrileri serisi ile mukayese edilir. Referans eğrileri arasında farklılıklar olması nedeniyle, bu ses emilim sınıfları, kullanılan malzemelerin akustik performansı hakkında genel fikir vermekten öteye geçememektedir.

NRC
NRC, Noise Reduction Coefficient (Gürültü Azaltım Katsayısı); ASTM C423 standardına göre hesaplanmaktadır. 250, 500, 1000 ve 2500 Hz frekanslarında ölçülen αs değerlerinin aritmetik ortalamasıdır. Bu metod, hesaplanış şekli itibarıyla, her frekansa eşit ağırlık veriyor olması nedeniyle eleştirilmekte ve yeterince gerçekçi değerler verememektedir. Bu gösterim, farklı ses karakteristiği olan iki farklı malzemenin aynı NRC değerine sahip olacağı gibi çelişkili bir netice verebilmektedir.

Rockfon dB Serisi – Ses Yalıtımını maksimize eder.

Rockfon dB serisi ürünler, sesin asma tavandan geçişini engellemek için tasarlanmıştır ve böylece odalar arası ve direkt ses yalıtımına katkı sağlamaktadırlar. Rockfon dB serisini eşsiz kılan, hem ses emilimini hem de ses yalıtımını tek bir panelde sunabiliyor olmasıdır.

– dB35, gizliliğin birinci planda olmadığı alanlarda sessizlik ve ses yalıtımı sağlar.
– dB40, konsantrasyonun ve gizliliğin önemli olduğu alanlar için geliştirilmiş bir paneldir.
– dB42 ve dB44, sessiz bir ortamı garanti eder yanı sıra konuşma gizliliği gereken alanlar için idealdir.
Rockfon dB serisi A sınıfı ses emilim performansı sağlarken 44 dB ses yalıtımını da beraberinde sunar.

Rockfon dB42 ve dB44 ürünlerde kullanılan sandwich teknolojisi:

1. Ses emici ön yüzey ses basınç düzeyini düşürür ve sessiz bir ortama imkan sağlar.
2. Hava geçirmez membran sesin diğer ortama geçişini engeller, gizlilik sağlar.
3. Ses emici arka yüzey tavan boşluğundan ve tesisattan gelen seslerin emilimini sağlar.

Odalar arası Ses Yalıtımı
Laboratuarlarda ölçülen Dn,f,w değerleri, tavanların boyuna ses dalgalarını yalıtım performansını ifade eder. Tıpkı ses emilimi gibi üçte bir oktav bant frekanslarında ölçüm yapılır ve referans eğrisi ile mukayese edilmek üzere bir rakama dökülür. Bu değerin yüksek olması, odalar arası ses yalıtımının daha iyi olduğu anlamına gelir.

Ses yalıtımı ölçümünde geçerli olan ISO 140/9-1985 yöntemi değiştirilerek yeni norm olarak ISO 10848-2:2006 belirlenmiştir. Aynı şekilde eski yöntemle Dn,c,w olarak ifade edilen değerler artık Dn,f,w olarak ifade edilmektedir.

Dn,f,w değeri akustik uzmanları tarafından bitişik alanlardaki toplam ses yalıtımını [DnT,w (R’w, DnT,A) tahmin etmede kullanılır.

Doğrudan Ses Yalıtımı
Tavanın doğrudan ses yalıtımı Rw ses azaltma endeksi katsayısı ile gösterilir ve bu değer asma tavandan içeri ya da dışarı geçen sesin ne kadar azaltılabildiğini ifade eder. Yüksek Rw değerleri daha iyi doğrudan ses yalıtımı anlamına gelmektedir.

Ses Emilim Performansı Odalar arası Ses Yalıtım performansını etkilerPratikte edinilen tecrübelere göre, oda içindeki ses emilim performansı ile odalar arası ses yalıtımı arasında önemli bir bağ, bir sinerji bulunmaktadır. Bu sinerji, laboratuarda ölçülen Dn,f,w değeri ile ifade edilmez. Pratikte aynı iki Dn,f,w değerine ama iki farklı ses emilim değerine sahip asma tavanların ses yalıtım performanslarının birbirinden farklı olduğu görülecektir. En yüksek ses emilim performansına sahip asma tavan sayesinde diğer odada hissedilen ses basınç seviyesi de düşecektir. Ses emiliminin, ses basınç düzeyine etkisi ölçülebilir ve hesaplanabilirdir.

Aynı Dn,f,w değerine sahip (örneğin 44dB) iki asma tavan paneli arasında, ses emilim katsayısı yüksek olan, ses basınç düzeyinin düşmesine ses yutma katsayısı düşük olan panele göre daha çok katkı sağlar.

Ses Bariyerleri
Bölme duvarların üzerine monte edilen ilave ses bariyerleri veya asma tavan boşluğuna serilen ekstra mineral yün ses yalıtım levha ya da şilteleri ile birlikte de kombine edilebilen Rockfon dB ürünleri, maksimum ses yalıtım performansı gerektiren pek çok alanda asma tavanda kullanılabilmektedir.

Odalar arası Ses Yalıtım Değerleri Dn,f,w (dB)

Akustik Problemler

Sorunlar ve problemler sizden, çözümler bizden !

Sadece çözülemeyen sorunlar gerçekten sorundur. Austik sorununuzu biz çözüyoruz. Rockfon’la hemen tanışın.

Günümüzde gürültü önemli bir sorun haline gelmiş durumdadır. Akustik uzmanları ve danışmanlar bu sorunu gidermek için bir alanın belirli bölümlerine belirli malzemelerin monte edilmesini sağlarlar. Bunu yaparken asma tavanlar en sık kullandıkları alanlardan biridir. Pek çok karmaşık durumda ise asma tavana ek olarak duvar ses emicileri, yalıtımlı bölme duvarlar, ekstra yutucu yüzeyler tasarımlara eklenmektedir.

İdeal olanı, akustik tasarım ve projelendirmenin, projenin başında yapılması ve akustik elemanların imalatının da inşa süreciyle uyumlu olarak ilerlemesidir. Ancak bazen de projenin başında öngörülmeyip sonradan ortaya çıkan akustik ihtiyaçlar, bitmiş alana akustik asma tavan ya da sarkıt elemanlar ile giderilebilmektedir. Ancak başında yapılacak iyileştirme, alan bittikten sonra yapılacak akustik iyileştirmeye göre her zaman daha az maliyetli olmaktadır.

Özel Görüşmeler
Durum: Özel görüşmeler Örneğin: Yönetici Avukat Doktor Akustik Problem : Bu meslek sahipleri, çoğu zaman yüksek konsantrasyon gerektiren karmaşık konularla uğraşırlar. Ek olarak gizli kalması gereken konuşmalar yaparlar. Bu nedenle sessiz çalışma ortamına ihtiyaç duyarlar. Teknik Tavsiye: Bölme duvarlar yerden tavana kadar uzanmalıdır. Yüksek seviyede gizlilik yüksek derecede ses yalıtım performansına sahip panellerle elde edilebilir ya da bölme duvarların üzerine ses yalıtım performansı yüksek ürünler monte edilmelidir. Yüksek ses yutuculuğa sahip paneller ( αw ≥0,80 , class A ya da B) kullanılmalıdır.

Birçok insanın konuştuğu alanlar
Durum: Birçok insan aynı anda konuşuyor Örneğin: Açık plan ofisler Çağrı merkezleri Çocuk bakım evi/kreşler Restaurantlar Akustik problem: Herkesin aynı anda konuştuğu alanlarda karşıdaki kişinin sözlerini anlamak zorlaşır. Bu yüzden insanlar daha yüksek sesle konuşmak eğilimine girerler. Buna “kokteyl partisi” etkisi denir. Bu kısır döngü ortamda ses basınç düzeyinin yükselmesine ve konuşma anlaşılırlığının zayıflamasına yol açar. Çocuk bakım evi ve kreş gibi alanlarda ses basınç düzeyinin 90 dB olarak ölçüldüğü olmaktadır. Bunun neticesi stres ve zayıf konsantrasyondur. Teknik Tavsiye: Asma tavanda çok yüksek ses yutuculuğa sahip paneller ( sadece αw ≥0,90 , class A) kullanılmalıdır. Duvarlarda en az 1.5m yüksekliğinde ses yutucu ve ses emici paneller kullanılmalıdır.

Birçok insanın koşuşturduğu alanlar
Durum: Çalışan ya da hareket halinde olan insanların gürültüsü Örneğin: Resepsiyon ve lobi alanları AVM’ler Cafeler Havaalanları Akustik Problem: Pek çok insanın bir arada olabildiği, yürüdüğü, temizlik yaptığı, telefonla veya birbirleriyle konuştuğu, öksürdüğü alanlarda rahatsız edici arka plan gürültüsü oluşur. Üstüne bir de bu tür alanlar, cam, mermer, alçı panel ve parke gibi yüksek seviyede ses yansıtıcı malzemelerle donatıldığında gürültü daha da belirginleşmekte ve ciddi derecede rahatsız edici boyutlara ulaşmaktadır. Bu tür alanlarda kimse bulunmak ya da çalışmak istemez. Sonuç olarak,bu mekanlara gelen müşteriler orada fazla durmaz ve o alanla ilgili olumsuz tecrübe yaşamış olurlar ayrıca bu mekanlarda çalışan personelin de verimi düşer. Julian Treasure’nin yaptığı araştırmaya göre bu türde mekanlarda zayıf akustik ortam nedeniyle satışlar %5-10 düşebilmektedir. Teknik Tavsiye: Maksimum ses emilimi ile akustik yüzeyler ile en iyi performans elde edilmelidir. Tavanlar akustik açıdan verimli hale getirilmelidir ancak mimari tasarım tercihlerinden ötürü bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda, akustik adacıklar, bafflelar ve duvar panelleri ile ideal akustik konfor elde edilebilir.

Ortak paylaşılan alanlar
Durum: Aynı alanda yaşayan insanlar Örneğin: Yatakhane – koğuşlar Yurtlar Akustik Problem : Gürültü ve akustik ile ilgili çalışmalar şunu ortaya koymaktadır: Gürültü insanların sadece ruh halini değil, iyileşme sürecini de etkiler. Bununla beraber hastane ve sağlık merkezi ortamlarındaki insan ve gürültü seviyesi gün geçtikçe artmaktadır. Akustik açısından bir çok sorun bulunmaktadır: Ziyaretçilerin sesleri, televizyonun gürültüsü, tıbbi cihazların sesleri, yemek arabalarının sesleri, temizlik ekipmanlarının gürültüsü gibi. Tüm bu gürültü kaynakları, hastaların iyileşme sürecini tehdit etmektedir. Teknik tavsiye: A sınıfı ses yutucu (αw≥0,9) asma tavan paneli kullanımı ön koşul olmalıdır.

Bir sınıftaki öğrenciler
Akustik Problem: Sınıflardaki akustik ortam ile ilgili pek çok çalışma ve makale bulunmaktadır. Çünkü dünyanın pek çok yerinde yapılan okul binaları eskidir ve o günlerde akustik ihtiyaçlar hemen hemen hiç göz önünde bulundurulmamıştır. Bunun sonuçları ise belirgindir, akustik açıdan sorunlu sınıflarda, sessiz harflerin %70’ini öğrenciler tarafından anlaşılamamaktadır. Bu durum öğrenmeyi zorlaştırmaktadır. Burada gerekli olan, arka plan gürültüsünün giderilmesi, konuşma anlaşılırlığının artırılması ve reverberasyon süresinin optimize edilmesidir. Bu optimum süre sınıflarda, sınıfın büyüklüğü be öğrenci yaş grubuna göre değişmekle birlikte 0.3 sn ile 0.8 sn arasındadır. Teknik Tavsiye: Yüksek ses emilimine sahip tavanlar, doğru yerlere yerleştirilmiş akustik duvar panelleri ile kombin edilirse ideal akustik konfor elde edilir ve ilgili standartlar yakalanabilir. Sınıflar arası ses yalıtımının sağlanabilmesi için, bölme duvarların üst tavan döşemesine kadar çıkması gerekir.

Dinleyicilerin bulunduğu alanlar
Örneğin: Konferans salonları Oditoryumlar Tiyatro ve sinema salonları Konser salonları Akustik problem: Bu tür alanlar genellikle yüksek tavanlı ve iyi bir akustik tasarım gerektiren alanlardır. Böyle alanlarda sadece reverberasyon süresini optimize etmek yeterli olmaz, alanın farklı bölümlerine farklı ses emilim karakteristiğine sahip paneller monte edilmelidir. Bazı bölümlere yüksek ses emici, bazı bölümlere ise ses yansıtıcı tipte paneller döşenmelidir. İki karşıt duvarda ses yansımasından kaçınılmalıdır- ki bu tür yansımalar “durağan dalgalar” olarak da bilinmektedir. Teknik tavsiye: Podyum alanının üzerinde ses yansıtıcı paneller monte edilerek dinleyiciye ulaşan ses düzeyi desteklenir. Geri kalan alanlarda A sınıfı (αw≥0,90) ses emici paneller kullanılmalıdır. Salonun arka ve yan duvarlarına (αw≥0,80) düzeyinde ses emici paneller yerleştirilerek duvara yakın oturan dinleyicilerin deneyimi iyileştirilir.

Üst kattan gelen ses
Durum: Üst kat döşemeden gelen ses Çok amaçlı alanlar Çok bölümlü binalar Akustik Problem: Ayak seslerinin, yere düşen objelerin çıkarttığı ses alt katta da rahatsızlık yaratır. Binanın yeni ya da eski olması fark etmez, eğer akustik önlemler alınmazsa, ses mutlaka alt kata transfer olur. Bu sorunu gidermek icin, zeminde ve alt katın tavanında ses yalıtım tedbirleri alınmalıdır. Teknik tavsiye: Hem (αw≥0,90) düzeyinde ses emici, hem de Rw≥21 dB değerinde doğrudan ses yalıtımı sağlayan asma tavan panelleri kullanılmalıdır.

Tavan boşluğundan gelen ses
Tavan yüksekliği sınırlı alanlar
Sportif aktivite alanları
Yüzme havuzları

Performans

Sürdürülebilirlik

Granit ve andazit gibi çok sert ve kırılgan bir taşa benzeyen ve diyabaz adı verilen taş Rockfon ve Rockwool ürünlerinin ana hammaddesidir. Her yıl volkanik aktiviteler ve levha tektonikleri, bu taş türünden muazzam miktarlarda ortaya çıkmasını sağlar ve bu da ürünlerin hammadde sürekliliğini sağlar. 7 milyardan fazla canlının yaşadığı dünyada, pek çok doğal kaynağın tüketim hızı, yerine yenilerinin konma hızından yüksektir. Ancak taş farklıdır, doğal kaynakları inanılmaz fazladır. O kadar ki, bir milyar yıl boyunca Rockfon ve Rockwool ürünleri üretmeye yetecek miktarda basalt kayası rezervi bulunmaktadır.

Uygulama

Rockfon tavan panelleri hafiftir, maket bıçağıyla kolayca kesilir, herhangi bir hava koşuluna uyum sağlama zorunluluğu gerektirmez, binanın dış cephesi kapanmadan da montajı yapılabilir.

Ağırlık/ m² de Sınıfının En iyisi:
Rockfon asma tavan panelleri %100 saf kaya yününden oluşur ve bu yapısal formları sayesinde geleneksel wet-felt taşyünü ve alçı panellere göre %40-80 arası daha hafiftirler.

Uygulama esnasında kesim kolaylığında Sınıfının En iyisi:
Rockfon panelleri tek seferde ve kolayca maket bıçağıyla kesilir ve temiz kenar bitişi sunarlar. Kesim esnasında tozuma görülmez.

Atık konusunda Sınıfının En iyisi:
Rockfon panelleri hafif oldukları için taşımaları ve ulaştırılmaları kolay olur. Bu atık ve fire miktarını da azaltır ve verimli bir uygulama süreci sağlar.

İnşaat planlamasında tam esneklik: Rockfon panellerinin hava koşullarından etkilenmemesi ve higroskopik olmayan yapısal formu sayesinde bitmemiş alanlarda ya da cephesi açık binalarda herhangi uygun bir zamanda montaj imkanı vererek, inşaat planlama sürecine esneklik sağlar.

– Sistem B
– Sistem X
– Sistem Baffle
– T15
– T24
– Contour + Spiral ankraj
– Eclipse + Spiral ankraj
– VertiQ Sistem T
– Vertiq Sistem HAT

Tasarım

Tasarımcıların ilham veren güzel binalar tasarlayabilmeleri için özgür olmaları gerekir.
Yapı malzemeleri de buna imkan tanımalıdır.