Sıva Nasıl Yapılır?


Sıva Boya Fayans

 • Sıvadan gaye, doğa koşullarına karşı dayanıklığına güvenilemeyen gereç ve yapıyı korumak; su ya da rutubet geçişine engel olmak ve düzgün yapılamamış imalat yüzeylerini düzeltmek olduğundan, sıvaya özen gösterilmelidir.
 • Sıva, Kaba ve ince olarak, genellikle iki tabaka halinde vurulur. Yüzeyleri fazla büyük değil ve de düzgünse tavan sıvaları, seprme üzerine bir kat olarak yapılabilr.
 • Sıvanacak imalatın tümüyle kurumuş olması şarttır. Sıvaya başlanmadan önce, sıva alt hizaları saptanıp işaretlenir, yüzeydeki çıkıntı ve bulaşıklar kazınıp temizlenir, duvar dipleri betonsa süprülür, topraksa kalas dizilir ve duvar yüzeyi iyice ıslatılır. (Bir zorunluluk yoksa, kirlenmemeleri için camlar sıvadan önce takılmamalıdır.
 • Sıvanacak beton yüzeyler yeterince pürüzlü değilse, taşçı tarağı ile dişlenir; Yoğun beton, yoğun tuğla vb. pürüzsüz ve su çekmez yüzeylere aderans sağlamak için önce Sika latex, Ecosal vb. katılmış çimento şerbeti ya da yüksek dozlu çimento harcı serpme vurulur.(serpme, su kaybından ufalanmaması- ölmemesi- için, sertleşinceye kadar ıslak tutulmalıdır).
 • Sıva yüzünün şakulünde ve düzlem olarak mastarında yapılabilmesi için önceden en çok 2 m. ara ile düşey düzleme şeritleri (Anal’ar) hazırlanır. Kaba sıva harcı bu Ana’lar arasındaki yüzeylere demir mala ile sertçe çarpılarak vurulur ve iyice bastırılarak sıkıştırılır, biraz sertleştikten sonra aynı harçla Ana’lar düzeyine kadar doldurulup, Ana’lar- ve sıva ile bir yüzde ise kasa- üzerinden kaydırılan mastarlarla düzlenir, kasa yanları mala ile basılarak ince sıva için biraz çıkırlaştırılır.( 2 cm’den kalın doldurmalar günaşırı tabakalar halinde vurulmalıdır. Son kat mozaik olacaksa kaymaması için kaba sıva üzerine yatay olarak dalgalı çizgiler çekilir. Normal ince sıvada gerek yoktur, aksine sıva üstünde renk farkı yapar).
 • Köşeler bir yanı- cumbası-planya ile düzeltilmiş mastarlarla yapılır.(kapı pencere yanları- merkezler-ve kolon çıkıntıları köşelerinin gönyesinde yapılmaları şarttır).
 • İnce sıva, kaba sıvanın iyice sertleşmesinden sonra ve kaba sıva yüzeyi bolca ıslatılarak vurulur. (ince sıvanın dojzajı kaba sıvadan kuvvetli olmamalarıdır).
  Mala ile kabaca düzeltilen yüzey, parmak basıncına karşı koyacak derecede sertleitikten sonra bir yandan fırça ile devamlı su seprilirken, tirfil malası ile sürekli daireler çizilerek hiç bir çatlak, pürüz ve dalgalanma kalmıyyıncaya kadar perdah edilir ve en son olarak da bir sünger ile silinerek,
  sıva üzerindeki serbest kumlar düşürülür. (pervazsız kasalarda çatlama yerini saklayabilmek için arakesite ince bir derz açılır. Özel istek ve gerek dışında ince sıvaya demir mala ile perdah yapılmaz, dekoratif sıvalar özel tariflerine göre uygulanır, tavan sıvalarında uzun mastar kullanılır).
 • İnce sıvadan önce bütün iskele bağlantıları duvardan ayrılmış, bütün gömme işleri tamamlanmış olmalıdır. (kaba sıvadan sonra yapılan oyma ve delmeler önce kaba sıva ile tamir edilmeli; İnce sıvadan sonra yapılanlara önce kaba sıva vurulmalı ve sertleştikten sonra ince tamir yapılıp, ek yeri kayboluncaya kadar özenle perdah edilmelidir.)
 • İçerde önlem alma durumu hariç, dışarda hiç bir zaman don havalarda sıva yapılmaz. Ayrıca dış ince sıvalar şiddetli güneşli ve fazla rüzgarlı havalarda yapılmamalı, olası ise güneşin çekildiği yüzlerde çalışılmalı, çabuk kurumadan korunmalı ve rutubetli tutulmalıdır.
 • Dilatasyonlar sıva ile örtülmeyip aralık bırakılmalıdır.
 • Düzgünlük kontrolu: 20 cm’lik bir cetvel sıva yüzeyinde her doğrultuda hareket ettirildiğinde, cetvelin herhangi bir durumunda girinti ve çıkıntılar arasındaki fark 1 mm’yi; 2 m’lik bir mastarın aynı şekilde gezidirilmesinde enine doğrultuda 5 mm’yi, boyuna doğrultuda 7mm ‘yi geçmemelidir. (süpürgelik düzeyinde de ayrıca mastar kontrolu yapılmalıdır).

Boya Nasıl Yapılır?

Sıva Boya FayansHerhangi bir yüzeyin çeşitli boyalarla boyanabilmesi ve iyi sonuç alınabilmesi için öncelikle yüzeyin durumu incelenerek, boyanın uygulanabileceği duruma getirmek amacıyla yüzey temizliği yapılmalıdır. Yüzeyleri ikiye ayırabiliriz:

 • Eski boyalı yüzeyler
 • Ham boyasız yüzeyler

Her iki yüzey içinde yapılacak temizlik işlemlerinin mantığı aynıdır. Kir, toz, yağ ve kabarmış eski boyalar (eski boyalı yüzey) iyice temizlenir. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra yüzeydeki tamirat işleri, kullanılacak boyaya göre değişmek üzere uygun astar ve macunlarla yapılır.Yüzeyin tamiratları yapıldıktan sonra boyaya uygun astarla yüzey sağlamlaştırılarak boya öncesi hazırlık tamamlanır. Seçilen boya tipine göre, boya uygulamasına geçilir.
Bu uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.

 • İstenen dekoratif ve koruma amacına uygun boyayı seçmek.
 • Seçilen boya cinsine göre altyapı (astar, macun, vb.) malzemelerini tespit etmek.
 • Boyaya uygun olacak uygulama aletini (fırça, rulo, vb.) tespit etmek
 • Boyanacak yüzeylerin öncelik sırasını belirlemek (Sıra ile dış cephe, tavan, duvar, kapı, pencereler, vb.).
 • Uygulama yüzeyinin ve uygulama alanındaki eşyaların korunmasını sağlamak (eşyaları örtme, farklı renk uygulamalarında bant kullanmak, vb.).
 • Seçilen boyaları ambalajında veya teknik bülteninde yazılı olan açıklamalara göre kullanmak.
 • Boya miktarını önceden yüzeyin metrekaresine göre belirlemek (özellikle renk farklılıklarını ortadan kaldırmak için).
 • Boya uygulamasından hemen sonra boyanın özelliğine tam ulaşabilmesi için gerekli süreyi beklemek.
 • Kalan boyanın tekrar kullanılabilmesi için kapalı kutuda muhafaza edilmesi gereklidir.
 • Uygulama aletlerinin temizliği yapılıp, tekrar kullanma imkanı vermesi.
Odaları boyarken en yukarıdan başlayarak aşağıya doğru devam edilmelidir. Sırasıyla; tavan, duvarlar, kapılar, pencereler, radyötörler olarak gidilmelidir.
Tavanı boyarken, fırça ile kenardan başlayıp duvar boyunca şeritler halinde ilerlenilir. Kenardan 5-10 cm kadar içerisi fırçayla boyanır.

Kenarları rulo ile boyamak kat izlerine ve taşmalara sebep olabilir. Daha sonra ruloya uzatma sapı takılarak tavan kolayca boyanabilir.

Tavan kuruduktan sonra duvarlara geçilir. Köşeleri, tavanda yapıldığı gibi yine fırçayla boyanıp, ruloyla devam ederek tavandan zemine doğru boyanır.
Pencere ve kapı gibi ahşap kısımları boyamak için duvarların kuruması beklenmelidir. Ahşap boyamak, boya işinin en çok vakit alan ve sabır gerektiren kısmıdır. İyi bir fırça kullanmak gerekir. Boya ahşabın lifleri yönünde uygulanır. Pencereler boyanıyorsa, panjurlardan başlayıp ardından çerçevelere geçilmelidir. Kitabeli (kabartmalı) kapılarda, boyaya en yüksek kabartmadan başlanır. Sonra yukarıdan aşağıya doğru devam edilir.

Kapınız düz ise boyarken rulo kullanmak daha pratik olabilir. Her metal yüzeyde olduğu gibi önce alttaki eski kat boya zımpara kağıdıyla kaldırılır. Sonra yağlı boya yeni boyandığında güzel görünebilir,fakat zaman içinde ısının da etkisiyle rengini kaybetmeye başlayacaktır. Su bazlı boya ise rengini koruyacaktır. Isının boyayı gereğinden hızlı kurutup çatlatmaması için boyadan sonra radyatörleri çalıştırmadan 1 hafta kadar beklemek gerekebilir.
Boyanın kalıcı olabilmesi, yüzeye ne kadar iyi tutunduğuna bağlıdır. Bunun yanında boyanın yapıldığı hava koşulları ve duvarlardaki nem de önemli bir etkendir. Bu gibi detayları önceden tanıyıp ona göre hareket etmeli ve bazı tamiratlar yapmalıdır. Hazırlık uzun sürse de harcanan emek zamanla tüketiciye geri dönecektir. Zaman geçtikçe boyanın pürüzsüz ve kalıcı bir boya olduğu görülecektir.

Eski boyanın üzerine direkt yeni kat boya uygulanacaksa, eski kat boya en fazla 5 yıllık olmalıdır. Daha eski olan boya kazınıp zımparalanmalıdır.

Boya daha erken bir zamanda yapılmış ancak yine de kabarıp dökülmüşse, bu durumda da yine bütün duvarlar zımparalanmalı ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Temizliğin yanında, zımparalama, boyaya yapışması için daha uygun bir yüzey hazırlayacaktır. İyi bir hazırlık döneminden sonra uygulanan boya daha uzun ömürlü olur.
İç mekandan farklı olarak dış cephe boyama daha profesyonel bir işçilik gerektirir. Dışarıdaki hava koşulları da boya işini etkiler. Rüzgarın fazla olması ya da hiç olmaması, iskelelerde çalışmak zorunda olunması, genellikle açık renklerle çalışıldığı için hataları gizlemenin daha zor olması gibi koşulların dış cephe boyasını zorlaştıran faktörlerdendir.
Konutların duvarlarında oluşan küf, genel olarak evin nemli, gölgeli tarafında oluşur. Bu da sulandırılmış beyazlatıcılarla giderebilir.
Hatta küfe dirençli boyalar kullanarak küfün oluşumu engellenebilir. Gerekirse alüminyum kapılar ya da saçaklar da su bazlı boya ile boyanabilir.

En iyi dış boya, bir kat astar ve ardından uygulanacak iki kat boya ile elde edilir. Ancak yüzeyde daha önce uygulanmış ve hala sağlam görünen boya varsa, üzerine uygulanacak bir kat boya da yeterli korumayı sağlayabilir.

Laminat Parke Nasıl Döşenir?

Sıva Boya FayansDöşeme işlemine alüminyum folyoyu serdikten sonra serili parçaları mutlaka biribirine boydan boya bantla yapıştırın. Böylece aşağıdan gelecek ihtimal rutubet için bile korunma sağlanmış olur. Duvar kenarından dişi zıvana duvara bakacak şekilde başlanmalıdır. Başlama esnasında dikkat edilecek en önemli husus duvar ile malzeme arasında bırakılacak olan boşluktur. Bu dikkatli ve ölçülü bir şekilde yapılmalıdır. Duvarla malzeme arasına koruyucu kama kullanılmalıdır. Koruyucu kama genelde malzeme ve duvar arasındaki boşluğu dengeleyecek ölçüde olmalıdır.

Bu ölçü 15 mm yi aşmamalıdır. Unutulmamalıdır ki bu ölçü arttığı taktirde finalde kullanılacak olan süpürgelik açığı kapatmaya yetmeyecektir Döşenecek parçanın dişi zıvana kısmının iç kısımlarına tutkal sürülmeli...Buradaki en önemli husus tutkalı sürerken tutkal tüpünü tutan elin belirli

bir hızda çalışmasıdır. İşi çabuk bitirmek için hızla sürülen bir tüp tutkalın bırakacağı malzeme karşılığı olacak malzemeyi tutmaya yetecek ölçüde olmayacak dolayısı ile iş bittikten bir müddet sonra belirli ısı değişikliklerinde açmalar yaparak sorun oluşturacaktır.

Sıkıştırma ; Ustanın unutmaması gereken en önemli unsurdur. Eldeki çekiç asla malzemenin yüzüne temas etmemelidir. Sıkıştırmaya yaparken mutlaka ölçülere uygun polyamit takoz kullanılmalıdır. Kullanılacak takozun alt yüzeyi parke üst yüzeyi ile bir bir öpüşmeli, takoz alt yüzeyinde asla bir çıkıntı olmamalıdır. (Kurumuş tutkal birikintisi vs)


Yüzeye taşan tutkal temiz nemli bir bezle silinmelidir. Aksi taktirde kuruyan tutkal izleri son derece kötü bir görüntü yaratacak ve kuruduktan sonra temizlemesi oldukça zahmetli ve masraflı olacaktır.
Bir sonraki sıra önceki sıradan artan parçayla başlamalı ve birbirini takip eden sıraların birleşme çizgileri en az 50 cm kaydırılmalıdır. Püf noktası:

Bu sayede döşemede vereceğiniz fire oranı minimum seviyelere düşecektir. Plakalar özel sıkıştırma manivelası ile iyice sıkıştırılmalıdır. Aksi taktirde iyice yanaşmayan parçalar arasındaki açıklık çok kötü bir görüntü yapacak ve zaman içerisinde de toz ve pislik yuvası haline gelecektir.
Duvarla döşeme arasındaki boşluk süpürgelik döşenerek kapatılmalıdır. Püf noktası: Süpürgeliğin köşe birleştirmelerine çok dikkat ediniz.

Fayans Nasıl Döşenir?

Sıva Boya Fayansİlk olarak tüm zeminlerin astarlanması gerekiyor. Alt astarı ve emülsiyonu sürdükten sonra alt sıvanın da sürülmesi gerekiyor. 3 saat kurumasını bekledikten sonra hize çizgisinin belirlenmesi gerekiyor. Bir dikey ve bir yatay çizgi işaretlendikten sonra fayansları döşemeye o çizginden başlanması öneriliyor.

Fayansların ilk önce çizginin üst kenarı boyunca yatay, daha sonra da dikey olarak yerleştirilmesi öneriliyor. Bu fayanslar baş üstü duran "T" yi andıracak. Fayanslar tuğla ya da duvar üzerine yapıştırılacaksa, tutkal, eski fayansların üzerine yapıştırılacaksa yüksek performanslı yapıştırıcı kullanılması tavsiye ediliyor. Kuru alt sıvaya yapıştırıcı sürülsükten sonra, mala ile yapıştırıcının yayılması gerekiyor. Yapıştırıcıyı sürerken düzgün ve kaygan bir zemin oluşturulması öneriliyor. Fayans yapıştırıcısını dişli bir ıspatula ile taradıktan sonra fayansın sırtının kontrol edilmesi gerekiyor.

Ispatulanın diş ölçüsünün, fayans yapıştırıcısının üstüne konulduğunda fayans sırtının en az yüzde 80’inin yapıştırıcı ile kaplanacak şekilde seçilmesi gerekiyor. Bu işlemler tamamlandıktan sonra fayans döşeme işlemine geçilmesi gerekiyor. Fayansların yapıştırıcı tabakasına sıkıca itilmesi gerekiyor.

Derz artılarıyla fayans döşemesinin genişliklerinin düzgün olması gerekiyor. Derzlerin üstüne boru geliyorsa, kenardaki oyukların dikkatle fayans pensesi ile kesilmesi gerekiyor. Boru bir fayansın ortasına geliyorsa, fayansın iki eşit parçaya bölünmesi ve deliğin fayansın bölünme çizgisinden başlayarak açılması gerekiyor. Döşemeye devam ederken fayansların tutkalınının kontrol edilmesi öneriliyor. Hata bulunursa hemen düzeltilmesi gerekiyor. Pencere kenarı gibi yerlerde fayansların yapıştırıcısı sürülmeden uygun boyutta kesilmesi gerekiyor. Döşeme işlemi bittiğinde,yapıştırıcı sertleşene kadar beklemek gerekiyor. Derz dolgusunun derz lastiğinden zorlukla damlayacak şekilde bulamaç haline getirilmesi gerekiyor.

Derz dolgusunu bastırdıktan sonra, malzeme fazlasının derzlere çapraz şekilde temizlenmesi gerekiyor. Derzler matlaştıktan sonra fayans yüzeyinin nemli ancak ıslak olmayan bezle çapraz hareketlerle silinmesi gerekiyor. Bu işlemler tamamlandıktan sonra fayansın kuru bir bezle tamamen silinmesi gerekiyor.


Örnek Uygulamalar

Sıva Boya Fayans Sıva Boya Fayans Sıva Boya Fayans Sıva Boya Fayans


 

alçıpan
Tweet